Een Chinese studie, gepubliceerd in het tijdschrift Building and Environment, concentreert zich op de kwaliteit van het binnenmilieu en de invloed ervan op de slaapkwaliteit van de bewoners. De auteurs van de studie stuurden vragenlijsten naar 1.130 deelnemers om factoren te identificeren die een goede of slechte binnenmilieukwaliteit (KBM) in de slaapkamer betekenen.

Uit de resultaten van de enquête kwamen verschillende indicatoren naar voor, geassocieerd aan een goede slaapkwaliteit, waaronder: temperatuur, vochtigheid, lawaai, aanwezigheid van planten, aard van de buurt en ventilatie. Ventilatie is voor ons belangrijk want de studie definieert ze een doeltreffend middel om de luchtkwaliteit binnenshuis (BLK) en dus de KBM te verbeteren.

De auteurs wijzen op een sterke correlatie tussen de frequentie van ochtendventilatie en een goede slaapkwaliteit. Ook verluchtingsperioden van meer dan 15 minuten per dag worden geassocieerd aan een betere slaap in vergelijking met een gebrek aan verluchting of een verluchting van minder dan 15 minuten per dag. Tijdens de nacht worden ook open kamers (deuren, ramen) in verband gebracht met een betere slaapkwaliteit. De studie wijst in dit opzicht op het belang van luchtcirculatie gedurende alle seizoenen in vergelijking met een gesloten en geïsoleerde ruimte.

Referenties:
Xu X., Lan L., Shen J., et al, 2021: Five hypotheses concerned with bedroom environment and sleep quality: A questionnaire survey in Shanghai city, China [Online] Building and Environment, vol.205
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108252

Rol van ventilatie in de slaapkamer

Je zou ook interesse kunnen hebben in