Doel van het onderzoek

Onderzoekers hebben in het voorjaar van 2018 gedurende een maand radonconcentraties gemeten in een energiezuinige Portugese school. De school was onlangs gerenoveerd en had geen HVAC-systeem (Verwarming, Ventilatie en Airconditioning). Het onderzoek was toegespitst op de invloed van variabelen zoals bezettingsgraad, situering van de lokalen en gebruikte ventilatiestrategieën. Het uiteindelijke doel van de studie betrof de inschatting van het risico op blootstelling aan radon in energiezuinige gebouwen.


Verontrustende radonconcentraties

Indien men enkel rekening hield met de Portugese wetgeving die een limiet van 300 Bq/m3 voor radon vastlegt (vergelijkbaar met de Franse regelgeving), werden in 46% van de lokalen radonconcentraties met een hoog gezondheidsrisico vastgesteld. Op basis van de aanbevelingen van het Internationaal Centrum voor Radiologische Bescherming met betrekking tot de blootstelling aan radon, hadden echter bijna alle lokalen (93%) verontrustende concentraties.

Het probleem van de cumulatieve blootstelling

Bovendien merken de onderzoekers op dat de studie geen rekening houdt met eventuele cumulatieve blootstelling. Radon kan inderdaad ook aanwezig zijn in de binnenlucht van de woningen van de schoolgangers. De gezondheidsrisico’s zijn dan nog groter. De auteurs wijzen er ook op dat hun bevindingen alleen gelden voor scenario’s vergelijkbaar met die van deze school. Ze kunnen daarom alleen worden toegepast op gebouwen met laag energieverbruik voor thermisch comfort en luchtverversing.


Een probleem dat ook betrekking heeft op huisvesting

De onderzoekers trekken ook een parallel met een ander onderzoek dat ze hebben uitgevoerd. Ook daar werd gekeken naar de radonconcentraties binnenshuis, maar deze keer in Portugese woningen. Ook daar bleek dat de radonconcentraties de hoogte inschoten bij onvoldoende luchtverversing. In dit geval overschreden ze soms aanzienlijk de grens van 300 Bq/m3 . In het geval van de school bleek uit de metingen dat het enige lokaal met radonconcentraties lager dan 200 Bq/m3 het meest geventileerd was en ventilatieroosters had.

De aangehaalde studie en de huidige onderzoekingen bewijzen hoe belangrijk het is systemen te installeren die de lucht voldoende verversen. Ze zijn essentieel om de gezondheidsrisico’s van radon, zoals longkanker, onder controle te houden.

Vrij beschikbaar op: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484719312739

Referenties: Curado A., Silva J. P., Lopes S. I., 2020: Radon risk assessment in a low-energy consumption school building: A dosimetric approach for effective risk management. [On Line]. Energy Reports, vol. 6, p. 897-902. 

Beoordeling van radongevoeligheid in een energiezuinige school in Portugal

Je zou ook interesse kunnen hebben in