Met de huidige meettechnieken voor verontreinigende stoffen is het vaak moeilijk om de exacte oorzaken van ongemakken verbonden aan de binnenluchtkwaliteit vast te stellen. Deze studie had tot doel te onderzoeken welke BLK-problemen de meest waarschijnlijke oorzaken van ongemak en klachten voor de bewoners waren.

De onderzoekers stuurden eerst een vragenlijst naar 186 leerkrachten en 1268 studenten op zes Finse scholen. Zo hebben ze de scholen in twee groepen kunnen indelen, de eerste groep met scholen waar klachten werden geregistreerd en de tweede met twee referentiescholen zonder klachten. Vervolgens werd de binnenluchtkwaliteit in de klaslokalen van de zes onderzochte scholen gemeten. Deze metingen hadden betrekking op fysische parameters, verontreinigende gasvormige stoffen, deeltjesmateriaal en bioaerosols.

De wetenschappers hebben deze metingen vervolgens vergeleken met eerder vastgestelde BLK-klachten. Uit de metingen bleek vooral dat de concentraties aan organische verontreinigende stoffen hoger waren in scholen waar BLK-problemen werden gemeld. De gebruikte technieken waren echter niet in staat om de relaties tussen de klachten en andere BLK-parameters te bepalen.

Deze studie toont dus aan dat organische verontreinigende stoffen ongemakken kunnen veroorzaken bij bewoners van nieuwe en gerenoveerde gebouwen, ze wijst eveneens op het belang van het beheer van deze verontreinigende stoffen met passende luchtverversingsstrategieën. Ze benadrukt ook de noodzaak te werken aan technieken die, behalve concentraties van organische verontreiniging, in staat zijn ook andere BLK-parameters nauwkeuriger te bestuderen.

Referenties: Vornanen-Winqvist C., Järvi K., Andersson M. A. et al, 2020: Exposure to indoor air contaminants in school buildings with and without reported indoor air quality problems. [Online]. Environment International, vol. 141.
Verkrijgbaar in open access : https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105781

Blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen in scholen met en zonder gemelde problemen rond binnenluchtkwaliteit

Je zou ook interesse kunnen hebben in