Deze studie toont aan dat acties ondernomen ter bevordering van de energie-efficiëntie van gebouwen negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de mens. Uit de studie blijkt dat men met veel factoren moet rekening houden en dat de maatregelen moeten worden aangepast aan de specifieke kenmerken van de gebouwen en hun bewoners. Het is daarom belangrijk een globale aanpak te hanteren eerder dan zich te richten op specifieke aspecten.

De studie had als doel na te gaan welke invloed maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie van woningen hadden op de gezondheid van de bewoners . De onderzoekers bestudeerden met name hoe energie-efficiëntiemaatregelen het aantal ziekenhuisopnames voor ademhalings- of cardiovasculaire problemen konden beïnvloeden. Ze maakten kruisanalyses van gegevens uit verschillende databanken met betrekking tot acties ter verbetering van de energie-efficiëntie van woningen enerzijds (bijvoorbeeld de installatie van een efficiëntere verwarmingsketel of betere beglazing) en ziekenhuisopnames anderzijds.

Volgens deze studie zouden maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en het risico op ademhalings- of cardiovasculaire problemen vergroten. Er werd inderdaad een hoger aantal ziekenhuisopnames voor dit soort problemen vastgesteld in huisvestingszones waar meer en betere energie-efficiënte maatregelen waren genomen. De onderzoekers pleiten voor een holistische benadering ter beheersing van deze negatieve gezondheidseffecten, en meer specifiek een globale benadering van huisvesting en levensstijl van de mensen.

Om duurzaamheid na te streven en een gezonde omgeving binnenshuis voor de bewoners mogelijk te maken, zouden de maatregelen dus rekening moeten houden met de verschillende levenswijzen en met eventuele specifieke behoeften op vlak van ventilatie of verwarming.

Referenties : Sharpe R. A., Machray K. E., Fleming L. E., Taylor T., Henley W., Chenore T., Hutchcroft I., Taylor J., Heaviside C., Wheeler B. W. Household energy efficiency and health: Area-level analysis of hospital admissions in England. Environment International, 2019, vol. 133, p. 105164.

Energie-efficiëntie op vlak van huisvesting en gezondheid: een studie van het aantal ziekenhuisopnames in Engeland

Je zou ook interesse kunnen hebben in