De auteurs bestuderen de beoordelingscriteria van 40 attesten voor energiezuinige gebouwen. Met de ontwikkeling van de Europese doelstellingen voor een koolstofvrije economie ontstonden veel projecten om het energieverbruik van gebouwen (en dus hun vervuilende uitstoot) te beperken. In het kader van deze projecten werden procedures voor de evaluatie van gebouwen opgesteld. Men heeft vastgesteld dat deze evaluaties niet alleen rekening houden met de impact van de gebouwen op de kwaliteit van de buitenlucht, maar ook met hun binnenluchtkwaliteit.

Dit artikel overloopt de beoordelingscriteria van de kwaliteit van het binnenklimaat bij 40 attesten van gebouwen, waaronder Franse en Europese, die als energiezuinig werden gecertificeerd. Een kruisstudie van deze attesten stelde de auteurs in staat negen hoofdparameters te identificeren voor de evaluatie van de KBK die ze in vier grote categorieën groepeerden: thermisch comfort, akoestisch comfort, visueel comfort en binnenluchtkwaliteit (BLK). Voor deze laatste categorie gebruiken de meeste attesten de volgende criteria :

– het ventilatiedebiet;
– de concentraties van vluchtige organische stoffen;
– de concentraties van formaldehyde, kooldioxide, koolmonoxide, PM10-deeltjes, PM2,5-deeltjes, ozon, benzeen en radon.

In elk van de bovengenoemde categorieën werd voor elk criterium een score toegekend om een algemene score voor de kwaliteit van het binnenklimaat te bepalen. De auteurs bestudeerden ook het aandeel van elke criteriacategorie: de binnenluchtkwaliteit (BLK) komt op de eerste plaats, goed voor 34% van de totale toegekende score.

De auteurs stellen dat hun werk ook als vertrekpunt kan dienen voor de bepaling van evaluatiecriteria voor de kwaliteit van het binnenklimaat (KBK) , gebaseerd op de algemeen gebruikte criteria voor energiezuinige gebouwen. Het kan dus nuttig zijn voor elke professional in de bouwsector om een gebouw in zijn geheel te beoordelen, enerzijds op niveau van de gevolgen voor het milieu, anderzijds op niveau van de gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van de bewoners. Let wel, gezien deze studie zich concentreerde op hotel- en kantoorgebouwen, is haar verder gebruik vooral relevant in de context van tertiaire gebouwen.

De studie is tegen betaling beschikbaar op https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109683

Referenties: Wei W., Wargocki P., Zirngibl J. et al., 2020: Review of parameters used to assess the quality of the indoor environment in Green Building certification schemes for offices and hotels. [On line]. Energy and Buildings, vol. 209.

Criteria voor de beoordeling van de kwaliteit van het binnenklimaat in energiezuinige gebouwen: kantoren en hotels

Je zou ook interesse kunnen hebben in