De studie richtte zich op een Portugese bibliotheek die zonnestralen gebruikt als energiebron. Bedoeling van het onderzoek was een lager energieverbruik in een gebouw te combineren met thermisch comfort en kwalitatieve binnenlucht (BLK). De onderzoekers beoordeelden de binnenluchtkwaliteit en het thermisch comfort op typische zomer- en winterdagen. Hierbij bestudeerden ze de variaties van deze twee parameters in functie van het gebruikte ventilatietype (passief of actief) met behulp van een numeriek simulatie-instrument.

De onderzoekers vergeleken de binnenluchtkwaliteit en het thermisch comfort met passieve luchtverversing en actieve ventilatie. Aan de hand van het aantal uren ongemak per maand als gevolg van ontoereikende temperaturen of onvoldoende BLK bepaalden ze welk systeem het best in staat was dit ongemak te beperken . Om de uren van ongemak wegens de BLK te kunnen inschatten, maakten de onderzoekers een meting van het aantal uren waarin de CO2-concentratie hoger was dan 1000 ppm. Dit komt overeen met het niveau waarboven CO2 concrete negatieve effecten uitoefent op de psychomotorische prestaties. De resultaten toonden aan dat actieve ventilatie een betere controle van de CO2-concentraties en een beter thermisch comfort mogelijk maakt.

Op basis van het aantal uren ongemak bepaalden de onderzoekers welke luchtverversingsgraad de meest bevorderlijke is voor een goede BLK en thermisch comfort. In de winter zou de lucht 2 maal per uur ververst moeten worden en in de zomer 3 maal per uur. Volgens deze studie resulteerde de toepassing van deze parameters in een goed thermisch comfort, zowel in de zomer als in de winter. Ook de CO2-concentratie bleef aldus altijd onder de grens van 1000 ppm. De methodologie gebruikt in deze studie zou kunnen worden toegepast op gebouwen van andere types en elders gelegen, mits aanpassing van de grenswaarden voor thermisch comfort en binnenluchtkwaliteit.

Referenties: Conceição E., Gomes J., Awbi H., 2019: Influence of the Airflow in a Solar Passive Building on the Indoor Air Quality and Thermal Comfort Levels. [On Line]. Atmosphere, vol. 10, n°12, 18p. Vrij beschikbaar op https://www.mdpi.com/2073-4433/10/12/766.

Ventilatie, binnenluchtkwaliteit en thermisch comfort in een gebouw met passieve zonne-energie

Je zou ook interesse kunnen hebben in