Dit wetenschappelijk artikel behandelt nachtventilatie in publiektoegankelijke ruimtes en concentreert zich op het bepalen van de juiste strategie voor deze nachtventilatie.

De auteurs vergelijken verschillende ventilatiestrategieën: uitgeschakeld, met onderbrekingen en ononderbroken.

De tests duurden twee weken, de ventilatie overdag werd niet gewijzigd. De metingen van de verontreinigende stoffen waren toegespitst op het totaal aantal vluchtige organische stoffen (TVOS) en kooldioxide (CO2). Er werd ook rekening gehouden met de temperatuur en de drukverschillen op de bouwschil en op de voorzieningen voor de luchtverdeling.

Uit de resultaten bleek dat de gemiddelde concentraties van TVOS ’s morgens voor alle geteste nachtventilatie-strategieën gelijkwaardig zijn. De indicatoren geven ook aan dat een vóórventilatie van 2 uur vóór de hervatting van de activiteiten in het gebouw voldoende is, de resultaten suggereren dat nachtventilatie niet noodzakelijk is om een goede binnenluchtkwaliteit te handhaven. De TVOS-concentraties zijn overdag altijd hoger als gevolg van de menselijke activiteit. De auteurs sluiten af met de observatie dat een beter beheer van de ruimte in het gebouw belangrijkere effecten heeft op de gemiddelde TVOS-concentraties dan de verschillende strategieën op vlak van nachtventilatie.

Referenties: Lestinen S., Kilpenainen S., Kosonen R., et al. [2021] Impact of different mechanical ventilation strategies for night purging on indoor air quality in public buildings [Online] Cold Climate HVAC & Energy 2021, vol.246
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124611003

Vergelijking van nachtventilatiestrategieën

Je zou ook interesse kunnen hebben in