Het artikel vat de resultaten samen van de Europese SINPHONIE-studie. In het kader van deze studie hebben onderzoekers gegevens verzameld over de binnenluchtkwaliteit en diverse fysieke- en comfort parameters van 115 scholen in 54 Europese landen. Uit de gegevens van deze eerste as blijkt dat leerlingen vaak worden blootgesteld aan vervuilingsconcentraties die boven de Europese richtwaarden liggen.

De onderzoekers hebben deze metingen vervolgens vergeleken met de door de kinderen ontwikkelde symptomen. Ze stelden vast dat kinderen die het meest werden blootgesteld aan PM2,5, benzeen, limoneen, ozon en radon meer de neiging hadden te lijden aan ademhalings-, oculaire of systemische symptomen. Bovendien lijkt blootstelling aan limoneen en ozon alle soorten symptomen te bevorderen. Aan de andere kant hebben de waarnemingen aangetoond dat alle vluchtige organische stoffen (VOS) symptomen in de bovenste en onderste luchtwegen en systemische aandoeningen bevorderen.

De studie benadrukte ook het beschermend effect van bepaalde fysieke- en comfortparameters. Immers, hoe beter het ventilatieniveau, hoe lager het risico op het ontwikkelen van symptomen aan het oog. Op dezelfde manier lijkt de stijging van de temperatuur hand in hand te gaan met een afname van de symptomen in de bovenste luchtwegen.

Referenties : Baloch R. M., Maesano C. N., Christoffersen J., 2020 : Indoor air pollution, physical and comfort parameters related to schoolchildren’s health: Data from the European SINPHONIE study. [Online]. Science of the Total Environment, vol. 739.
De studie is (tegen betaling) te vinden op :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720333908

Gezondheid van kinderen: gevolgen van luchtverontreiniging binnenshuis, fysieke- en comfort parameters

Je zou ook interesse kunnen hebben in