De online conferentie van 5 november 2020 werd georganiseerd in het kader van de REHVA BRUSSELS SUMMIT.

Deze periode  heeft het belang van BLK en luchtverversing benadrukt.

  • Welke eerste lessen trekken we uit deze pandemie?
  • Wat zijn in de huidige context de perspectieven op vlak van technische ontwikkelingen binnen de gebouwen?
  • Wat zijn de aandachtspunten en de goede praktijken om gebouwen op een veilige manier te betrekken?

Allemaal vragen waarop de deskundigen enkele mogelijke antwoorden hebben gegeven,  op theoretisch vlak (bv. de evolutie van het risico op besmetting volgens het activiteitsniveau, de luchtverversing en de bezettingsduur van de ruimte) maar ook praktisch vlak (concrete voorbeelden van toe te passen praktijken, feedback met oplossingen, voorstelling van casestudy’s voor verschillende types gebouwen).

Het tweede deel van de conferentie was gewijd aan de renovatie van gebouwen. Er werd gewezen op het feit dat hiermee belangrijke uitdagingen op vlak van energie en milieu gepaard gaan, samen met  economische belangen (het scheppen van werkgelegenheid) en gezondheidskwesties (verbetering van de levenskwaliteit in gebouwen). In deze context wordt de integratie van de Kwaliteit van het Binnenmilieu in de renovatiestrategieën essentieel.

Vind het volledige programma, de replay en de presentaties op de REHVA-website: https://www.rehva.eu/events/details/rehva-brussels-summit-2020

Vind versie 4 van de REHVA-Covid-gids met aanbevelingen over de werking en het gebruik van sanitaire en airconditioninginstallaties: https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_document_V4_23112020_V2.pdf

REHVA COVID – Onlineconferentie van 5 november 2020

Je zou ook interesse kunnen hebben in