De renovatie van een woning ter verbetering van de energieprestaties gaat vaak ten koste van een goede binnenluchtkwaliteit. Tijdens het winterseizoen, wanneer de woningen minder geventileerd worden om de warmte binnen te houden, kan een concentratie van bepaalde verontreinigende stoffen worden waargenomen.

Deze studie is gebaseerd op een steekproef van 100 residentiële gebouwen zonder mechanische ventilatie, gelegen in vijf Roemeense steden, om zo de aard van de concentraties verontreinigende stoffen te bepalen. Uit de resultaten blijken opmerkelijke metingen qua aanwezigheid van radon, kooldioxide (CO2), vluchtige organische stoffen (VOS) en carbonylverbindingen.

De aanwezigheid van radon ligt in 52% van de huizen boven 300 Bq/m3, de door de wetgeving van de Europese Unie vastgestelde grenswaarde. Deze concentratie is trouwens statistisch significant in woningen waar de vloer zich bovenop een betonnen plaat bevindt. Wat de CO2 betreft, bestaat er een positieve correlatie met de waargenomen niveaus van radon, relatieve vochtigheid, binnentemperatuur en carbonylverbindingen. De CO2-uitstoot is logischerwijze ook het hoogst wanneer de bewoners het meest in huis aanwezig zijn: ’s nachts tijdens hun slaap.

De VOS die de aandacht van de onderzoekers trokken waren: limoneen, heptaan, tridecaan, tetradecaan en alfa-pineen. Deze verontreinigende stoffen, die in 83% van de bestudeerde gebouwen aanwezig waren, zijn afkomstig van verschillende bronnen zoals vb. meubilair, etherische oliën en bepaalde oplosmiddelen. Tenslotte is formaldehyde de belangrijkste gedetecteerde carbonylverbinding, waarvan de concentratie in 95% van de in de studie opgenomen woningen boven de ANSES-richtwaarden [Agence Nationale de Sécurité Sanitaire] ligt. Deze studie vestigt de aandacht op het feit dat gerenoveerde gebouwen niet synoniem zijn van een goede binnenluchtkwaliteit. Een doeltreffende ventilatie en regelmatige verluchting zijn duidelijke aandachtspunten op dit vlak.

Referenties: Beldean-Galea M.S., Dicu T., Cucoş A. et al., 2020 : Evaluation of indoor air pollutants in 100 retrofit residential buildings from Romania during cold. [Online]. Journal of Cleaner Production

ventilatie; luchtverversing; radon; Roemenië; vluchtige organische stoffen (VOS), formaldehyde, kooldioxide (CO2), verontreinigende stoffen

Gerenoveerde huizen en binnenluchtkwaliteit: meting van verschillende verontreinigende stoffen in volle winter

Je zou ook interesse kunnen hebben in