Op 23 april 2021 organiseerde de verenigde commissie Welzijn en Energie van het Vlaams parlement een hoorzitting over het versterken van de investeringen in ventilatie. Marianne Stranger van de VITO en Jelle Laverge van de UGent, beide projectpartner bij het ET’Air-project, werden als specialisten gevraagd om een toelichting in de commissie te geven.

Jelle Laverge, UGent : “De analyse is eenvoudig : verluchten door middel van het openen van ramen is in veel omstandigheden geen houdbare strategie. Voor een gezond binnenmilieu is goede ventilatie cruciaal. Daarom zijn dringend investeringen nodig in die gebouwen die niet over een goed ontworpen ventilatiesysteem beschikken. Ramen openen is niet meer dan behelpen.”

Een gezond binnenklimaat is noodzakelijk voor het algemene welzijn van bewoners of gebruikers van een gebouw. Dat kan door een goed ventilatiesysteem, maar ook door laag emitterende materialen te gebruiken en  te veel vocht in huis te vermijden.

Marianne Stranger, VITO : “Om een gezond binnenmilieu te verkrijgen moeten we twee basisregels respecteren. In eerste instantie is een doeltreffende bronbeperking belangrijk, d.w.z. kiezen voor bouwmaterialen met een lage uitstoot van schadelijke stoffen en het gebruik van producten met een schadelijke uitstoot zoveel mogelijk vermijden. Sinds de coronapandemie, betekent dit ook dat we het aantal aanwezigen in een ruimte moeten beperken. Dit om de ‘bron’ van mogelijk besmettelijke aerosolen te beperken. In tweede instantie gaan we vermijden dat aanwezigen schadelijke stoffen gaan inademen. Die blootstellingsbeperking is noodzakelijk en om dat correct te doen ga je ventileren, d.w.z. verse lucht aanvoeren in functie van het gebruik van de ruimte in kwestie.”

Vlaams parlement debatteert over binnenluchtkwaliteit

Je zou ook interesse kunnen hebben in