Het  Residentiële PROMEVENT – protocol werd eind 2016 gepubliceerd. Dit protocol stelt een betrouwbare methodologie voor om de GMV- installaties in de residentiële (individuele en collectieve) gebouwen in Frankrijk te controleren. Momenteel wordt aan een softwaretoepassing voor de residentiële gebouwen en PROMEVENT Tertiair gewerkt.

Met de evolutie van de thermische regelgeving en de sterkere prestatie van de buitenschil van het gebouw, is het ventilatiesysteem een essentiële schakel geworden om energieprestatie en BLK met elkaar in overeenstemming te brengen. Ter plaatse stelt men echter vaak vast dat de ventilatie-installaties niet correct werken.

In Frankrijk is het PROMEVENT-protocol een eerste belangrijke stap om de kwaliteit van deze installaties te verbeteren. Het stelt immers een betrouwbare methodologie voor om de eenrichtingsinstallaties GMV (systeem C) en tweerichtingsinstallaties GMV (systeem D) te controleren, zelfreguleerbaar of Hygroreguleerbaar. Het omvat 4 stappen :

  • Voorinspectie : hier wordt alle beschikbare informatie over het toestel verzameld waarmee de operator  zijn interventie op de werf kan voorbereiden ;
  • Functionele controles : de bedoeling is de goede werking v/h systeem te evalueren en na te gaan of alle elementen geïnstalleerd en in goede staat zijn ;
  • Functionele maatregelen aan de ventielen. Naar gelang het type ventiel bepaalt het protocol o.a. de te verrichten metingen (stroommetingen en/of drukmetingen), het te gebruiken materiaal evenals de te volgen modus operandi.
  • Specifieke maatregel voor de luchtdichtheid van de netten. Deze maatregel wordt toegepast volgens FD E51-767.

http://www.promevent.fr/presentation.php

Dit protocol wordt nu al toegepast in sommige labels. Dit is het geval voor de merken  EFFINERGIE + en BEPOS : een controle van de ventilatiesystemen moet conform PROMEVENT worden uitgevoerd in residentiële gebouwen.

Om het protocol perfect operationeel te maken, bestaan er tools of worden ze momenteel uitgewerkt. Een begeleidende handleiding werd opgesteld binnen het kader van het project Residentieel PROMEVENT. Bij elk controlepunt geeft deze gids de reglementaire en normatieve referenties aan samen met de objectieven van het controlepunt. Het beschrijft de modus operandi in detail et geeft ook conforme en niet conforme voorbeelden.

Bovendien zal er een softwaretoepassing beschikbaar zijn in  2020 : de toepassing INFILTREA PROMEVENT ontwikkeld door het bedrijf  DOO APP met de hulp van CEREMA en d’AIR EFFICIENCE. Deze software zal aan de operator op de werf alle nodige technische bijstand verlenen en een onmiddellijke rapportering na de controle op de werf mogelijk maken.

Sinds 2019 is een tweede protocol in ontwikkeling : PROMEVENT Tertiair, bestemd voor de niet-residentiële ventilatiesystemen.  Het einde van dit project wordt verwacht in de loop van 2022.

Depuis juillet 2015 un nouveau  STS P 73-1 a été rédigé en Belgique pour les systèmes  de ventilation de base dans les applications résidentielles  (STS est l’abréviation de Spécifications Techniques/ Technische Specificaties)

Cette directive décrit à quelles exigences un système de ventilation de qualité doit répondre.

De plus, une réglementation en vigueur en Flandre depuis 01/01/2016 stipule qu’ il faut  toujours un “rapporteur de ventilation” désigné dans un projet de construction. La tâche du rapporteur consiste à élaborer une esquisse du système de ventilation et à contrôler la qualité du système AS BUILT. Ce contrôle est garanti par un organisme de contrôle agréé.

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/STS/STS-P-73-1-Systemen-basisventilatie-residentiele-toepassingen.pdf

Ter herinnering : In het Vlaamse gewest vormt ook de controle over de GMV-installaties een hoofdbekommernis. Voor elke na 1 januari 2016 ingediende bouwvergunning, eist de Vlaamse reglementering voor de residentiële nieuwbouwconstructies dat de prestaties van de ventilatiesystemen gerechtvaardigd zijn in vergelijking met de reglementaire energetische berekeningen (EPB). Dit kan gebeuren via de inspectie van de GMV-installatie door een gekwalificeerde operator. Een meer gedetailleerde voorstelling van deze controles zal het voorwerp uitmaken van een volgend artikel.

Een gezond gebouw opleveren – Controle van de ventileringsinstallaties  – PROMEVENT

Je zou ook interesse kunnen hebben in