ET’Air is een grensoverschrijdend project dat 23 Waalse, Vlaamse en Franse  partners rond eenzelfde doel verenigt : de binnenluchtkwaliteit in de bouw/renovatieprojecten aan beide zijden van de grens.

Wie zijn ze ? Wat is hun beroep en wat doen ze? Om het u te vertellen, zal elk nummer van onze nieuwsbrief, « Q-AIR NEWS » één van de projectpartners in het licht stellen.

In deze nieuwsbrief wordt Espace Environnement, leider in het ET’Air project, in de belangstelling geplaatst : deze vereniging zonder winstgevend doel te Charleroi (BE) leidt participatieve projecten gerelateerd aan de verbetering van de leefomgeving.

Wie is Espace Environnement?

Espace Environnement, vereniging zonder winstoogmerk te Charleroi (BE) gevestigd, is sinds 1972  een pluralistische en onafhankelijke organisatie ten dienste van  de overheid, de verenigingen,de bedrijven en de burgers.

De vereniging stelt een interdisciplinaire ploeg van 35 werknemers ter beschikking. Vijfentwintig onder hen zijn opdrachthouders met ervaring inzake milieu, stedenbouwkunde, ruimtelijke ordening, patrimonium, gezond wonen, duurzame voeding, duurzaam wonen, energie, mobiliteit, participatieve inrichting van groenruimtes, landschappen, biodiversiteit, blauwgroene infrastructuur, openbare netheid, circulaire economie, transitie, verantwoord verbruik en Zero Afval.

Haar specialiteit en bevoorrechte instrumenten van interventie zijn: informatie, activering en sensibilisering, opleiding, overleg, bemiddeling en steun ter bevordering van participatie, netwerkvorming, onderzoek-actie, deskundigheid en strategische begeleiding.

Espace Environnement kadert haar acties binnen een logica en waarden van participatieve democratie, verantwoord burgerschap, duurzame territoriale ontwikkeling, permanente opvoeding en humanisme (de mens als centrale waarde en de interactie met zijn leefmilieu).

De vereniging is actief in  Wallonië, op het grondgebied  Brussel-Hoofdstad, in Frankrijk en Europa. Haar echte Europese roeping brengt haar ertoe samen te werken met Europese partners binnen het kader van grensoverschrijdende of transnationale samenwerkingsprogramma’s.

Meer informatie op www.espace-environnement.be.

Welke acties voert u inzake BLK ?

Sinds een twintigtal jaren is Espace Environnement bezig met de ontwikkeling van het project « Gezond Wonen ». Dit project beoogt het informeren, sensibiliseren en opleiden van een breed publiek (het grote publiek en professionals in de gezondheids- en maatschappelijke diensverlening) rond kwesties gerelateerd aan  binnenluchtkwaliteit . De bedoeling is de gezinnen te helpen hun woning te verbeteren. Het project maakt tools en beheert een Internetwebsite (www.sante-habitat.be). Het leidt rondetafelgesprekken tussen de actoren van de binnenluchtkwaliteit (sociale en gezondheidsactoren, deskundigen in de bouwsector, onderzoekers, overheidsdiensten…) met het oog op het bereiken van een gemeenschappelijk en wetenschappelijk gegrond betoog.

Sinds oktober 2017 is Espace Environnement partner en leider van het Interregionaal project ET’Air « Grensoverschrijdende Economie en BinnenLuchtKwaliteit ». Samen met de andere projectpartners, ontwikkelt ze een grensoverschrijdend opleidingsaanbod inzake binnenluchtkwaliteit bestemd voor de professionals en toekomstige professionals in de bouwsector. De andere projectacties betreffen de wetenschappelijke validatie van gegevens met  betrekking tot de binnenluchtkwaliteit en de ontwikkeling van de vraag naar gezonde gebouwen vanwege private en publieke bouwheren.

Waarom heeft u deze acties nodig geacht ?

De binnenluchtkwaliteit is een ware uitdaging voor de volksgezondheid.  De overheidsdiensten geven het toe en stellen regelgevingen met sterke focus op de binnenluchtkwaliteit in de gebouwen die gevoelig publiek onthalen (scholen, crèches…)

Weinig burgers hebben toegang tot gevalideerde en begrijpelijke info inzake binnenluchtkwaliteit. Daarom achtte Espace Environnement het belangrijk via het project « Gezond Wonen », haar kennis/competenties ten dienste te stellen van de gezinnen (in het bijzonder de kwetsbare doelgroepen) om hen te steunen in preventie- en remediëringsacties rond de binnenluchtkwaliteit in de woningen.

Als antwoord op de door de burgers (bouwheren) geformuleerde nood aan bouwdeskundigen die een opleiding binnenluchtkwaliteit genoten, heeft Espace Environnement met zijn projectpartners het project ET’Air ontwikkeld.  En zo is de cirkel rond.

Contact (in het Frans)

Yasmina Atif

Espace Environnement VZW

rue de Montigny 29
B-6000 CHARLEROI

Tel. : +32 71 300 300
Email: yatif@espace-environnement.be

www.espace-environnement.be

De projectpartners van Interreg ET’Air in de kijker 

Je zou ook interesse kunnen hebben in