In oktober en november organiseert APPA , met de hulp van CD2E, een reeks van 4 webinars over binnenluchtkwaliteit voor professionals in de bouw en openbare werken. 

Twee webinars zijn reeds beschikbaar. Het eerste, met als thema “Professionals in de bouw en openbare werken: voornaamste actoren van de BLK in scholen en kinderdagverblijven. Terugkoppeling: ontwerp en bouw van een ecologisch kinderdagverblijf in Villereau“, werd gehouden op 12 oktober 2021. Dit webinar, geanimeerd door Corentin Job, projectmanager bij APPA, verwelkomde de architecte Amélie Fontaine die een vernieuwend bouwproject voor een ecologisch kinderdagverblijf voorstelde.

Na te hebben gewezen op de gevoeligheid van baby’s en jonge kinderen voor verontreinigende stoffen, werd een inventarisatie voorgelegd  van de bronnen van verontreinigende emissies in kinderopvangvoorzieningen. Vervolgens werd herinnerd aan de regelgeving inzake de bewaking van de BLK in publiek toegankelijke gebouwen (ERP) in Frankrijk. Amélie Fontaine begon haar presentatie met een toelichting over de belangrijke rol die een architect kan hebben tijdens de overweging van de BLK aan het begin van een bouwproject. Vervolgens stelde ze de hulpmiddelen, materialen, technologieën en technieken voor die tijdens het ontwerp en de constructie van het Kiwaoo kinderdagverblijf in Villereau werden gebruikt om een goede BLK te waarborgen. Ter afsluiting vond een vraag- en antwoordsessie met de deelnemers plaats, waarbij verder kon worden ingegaan op bepaalde punten, zoals de opstart van de ventilatie op een bouwplaats of hoe de samenstelling van de bouwmaterialen kan worden gewaarborgd.

De replay van dit webinar is beschikbaar na gratis registratie: 

https://app.livestorm.co/appa/webinaire-or-les-pro-du-btp-acteurs-majeurs-de-la-qai-dans-les-ecoles-et-creches?type=detailed

Het tweede webinar vond plaats op 2 november en had als onderwerp “Ventilatie en renovatie in woongebouwen“. De sprekers voor deze presentatie waren Laurent Bonnière, projectmanager bij APPA en Samuel Daucé van Agence Qualité Construction, technisch verantwoordelijke van het instrument REX BP (Performante Gebouwen). Tijdens dit webinar werd herhaald dat bij de energetische renovatie van een gebouw de implementatie van een aangepast ventilatiesysteem essentieel is om de prestatiedoelstellingen te bereiken en het comfort van de bewoners en de duurzaamheid van het gebouw te verzekeren. Het instrument REX BP van AQC werd voorgesteld samen met de goede praktijken voor efficiënte ventilatie en goede luchtverspreiding op basis van lessen getrokken uit verschillende gebruikservaringen. Het webinar werd afgesloten met antwoorden op de vragen van de deelnemers.

De replay van dit webinar is beschikbaar na gratis registratie: https://app.livestorm.co/appa/webinaire-or-les-pro-du-btp-acteurs-majeurs-de-la-qai-dans-les-ecoles-et-creches?type=detailed 

APPA – CD2E: feedback op de laatste twee webinars voor bouwprofessionals

Je zou ook interesse kunnen hebben in