De Haut Conseil pour le Climat (HCC), een onafhankelijke Franse instantie opgericht in 2018, bracht onlangs verslag uit over het Franse renovatiebeleid voor energie. De HCC heeft de situatie in vier Europese landen (Verenigd Koninkrijk, Zweden, Nederland en Duitsland) geobserveerd en geanalyseerd om die te vergelijken met de Franse situatie.

Deze landen hebben verschillende strategieën om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren :
– In Duitsland staan belangrijke overheidssubsidies voor families en bedrijven en een publieke investeringsbank centraal in de aanpak.
– Nederland rekent op lokaal bestuur om oplossingen te vinden voor de verwijdering van verwarmingstoestellen met koolstof uit de openbare en particuliere gebouwen. Het Verenigd Koninkrijk onderscheidt zich met de verplichting energievretende woningen te renoveren.
– Zweden is dan weer de beste leerling met de invoering van een koolstofbelasting en veeleisende normen op het gebied van energierenovatie. Enkele decennia stabiel beleid hebben geleid tot de invoering van efficiënte koolstofvrije verwarmingssystemen. Hoewel de sector enkel in Zweden quasi volledig koolstofvrij is , zien we in alle onderzochte landen een verbetering van de energieprestaties van de gebouwen.

Frankrijk lijkt, in vergelijking, enigszins achter te blijven met resultaten op vlak van energierenovatie. Ook al behoort het land tot het Europees gemiddelde voor particuliere woningen, de tertiaire gebouwen (scholen, kantoren, ziekenhuizen, winkels, enz.) gaan minder snel vooruit. Het percentage energierenovaties bij de 36 miljoen Franse woningen bedroeg in 2019 0,2% terwijl HCC aanbeveelt vanaf 2022 1% per jaar te bereiken en vanaf 2030 1,9% per jaar om zo tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. 18% van de uitstoot van broeikasgassen is vandaag immers afkomstig van de bouwsector.

Om deze doelstellingen te bereiken, adviseert het HCC de energierenovatie van woningen, openbare en tertiaire gebouwen massaal op te voeren en een stappenplan te volgen volgens de bouwblokken en vertakkingen. Het verslag pleit ook voor de integratie van koolstofarme energiebronnen om de situatie te verbeteren, zonder de energiearme bevolking uit het oog te verliezen. Ten slotte moet overheidssteun onder voorwaarden een stimulerend effect hebben.

Het HCC-rapport is hier beschikbaar: https://www.hautconseilclimat.fr/publications/renover-mieux-lecons-deurope/

Rapport van de Hoge Raad voor het Klimaat: beter renoveren, lessen uit Europa

Je zou ook interesse kunnen hebben in