Oprichting van de Association Française de la Ventilation (Franse Vereniging van de Ventilatie)

Begin 2021 hebben verschillende Franse beroepsverenigingen , actief op vlak van ventilatie en luchtbehandeling in de gebouwen, zich verenigd en de Association Française de la Ventilation (AFV) opgericht. Deze nieuwe organisatie zal zich toeleggen op de ontwikkeling van ventilatie en luchtkwaliteit in gebouwen.