Nu we de verspreiding van het virus stilaan onder controle lijken te krijgen, kan ons sociale leven weer zijn normale gang gaan. Ook het school- en kantoorleven herneemt schoorvoetend. De pandemie heeft ons wel één en ander geleerd, onder andere het belang van een gezond binnenklimaat en de noodzaak van voldoende ventilatie van om de binnenruimtes correct te ventileren.

We trekken de aandacht op enkele publicaties en Webinars die specifiek dit onderwerp behandelen met grote deskundigheid.

Medewerkers aan ons Interreg project ET’Air nemen het woord in opdracht van Onderwijs Vlaanderen

Marianne Stranger, senior researcher, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

Binnenluchtkwaliteit op school: Zij geeft meer informatie over de binnenluchtkwaliteit op school, CO2 als indicator, het belang van ventilatie en deelt haar expertise over natuurlijke en mechanische ventilatie op school.

Bekijk het Webinar : https://youtu.be/O8XeN5bNo6k

Jelle Laverge, docent, Universiteit Gent, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

Eenvoudige tips om het ventilatievoud te verhogenHij geeft praktische en  haalbare tips om het ventilatievoud te verhogen, zowel bij natuurlijke als mechanische ventilatie.

Bekijk het Webinar :  https://www.youtube.com/watch?v=EaObZiooc8I

In samenwerking met AGORIA en de Vlaamse onderwijssector is een brochure opgesteld: Schoolventilatie GIDS in tijden van Covid-19

Bron : Agoria

In deze brochure ligt de nadruk op schoolgebouwen. Een goede ventilatie is belangrijk voor alle binnenruimtes, maar klaslokalen worden natuurlijk intensief gebruikt door heel wat personen tegelijk. Bovendien dateert een deel van het onderwijspatrimonium uit een tijdperk waarin er nog niet voldoende aandacht was voor goede ventilatie. Efficiënte ventilatie in schoolgebouwen vereist dan ook vaak een doordachte en doorgedreven aanpak op maat : https://acdn.be/enewsv7/upload/whitepaper/schoolventilatie_mapping_NL.pdf

Te verkrijgen : https://www.agoria.be/nl/business-clusters/building-technologies/download-de-ventilatieschool-gids

In een breder kader heeft de Task Force “Ventilation” in opdracht van de Belgische overheid een herwerkt document uitgebracht als gids voor de werkplek 

Aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19 Taskforce Ventilatie – Version 2.O – 12 juli 2O21

Dit document beschrijft een pragmatische aanpak voor de implementatie van voldoende ventilatie en luchtzuivering om de verspreiding van het coronavirus en bij uitbreiding andere virussen binnenshuis te kunnen minimaliseren.

In deze versie behandelt men o.a. het risico van aerosoltransmissie. Ventilatie is één van de preventiemaatregelen naast het beperken van contacten, het beperken van de tijdsduur, het dragen van mondmaskers, enz. Na het verschijnen van het Ministerieel Besluit van 12 mei 2021 betreffende het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, werd de stap in verband met luchtzuivering verder uitgewerkt. En er werd een praktische bijlage toegevoegd in verband met het bepalen van een ventilatiestrategie:

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Implementatieplan_ventilatie.pdf

September 2021, terug naar school ! Ook terug naar kantoor ?

Je zou ook interesse kunnen hebben in