De Normen-Antenne Indoor Air Quality (NA IAQ), opgericht door het WTCB met steun van de Federale Overheidsdienst Economie, verspreidt informatie over normalisatie en reglementering met betrekking tot de binnenluchtkwaliteitaan Belgische bouwbedrijven, fabrikanten van bouwmaterialen, studiebureaus en architecten. KMO’s kunnen er terecht met technische vragen over de bestaande normen en reglementering.

Actuele info over normen en wetgeving aangaande de binnenluchtkwaliteit vindt u op de site van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), toegankelijk voor alle bouwprofessionals, bouwbedrijven, fabrikanten, architecten, …

De toenemende bewustwording van deze problematiek zorgt ervoor dat bouwprofessionelen bij het ontwerp en de uitvoering van gebouwen bijzondere aandacht moeten besteden aan een gezond binnenklimaat.

Contacten bij WTCB : Tom Haerinck en Pascale Steenhoudt

Link NL: Normen-Antenne Indoor Air Quality • WTCB

Normen-Antenne Indoor Air Quality (NA IAQ)

Je zou ook interesse kunnen hebben in