Wie zijn jullie?

Cluster Eco-Construction, opgericht in 2003, kwam tot stand op initiatief van actoren uit de sector. Cluster Eco-Construction verenigt meer dan 270 deskundigen op het gebied van eco-bouw en eco-renovatie. De Cluster wordt erkend en gesteund door het Waalse Gewest. De economische ontwikkeling van de sector, het scheppen van werkgelegenheid en technologische innovatie zijn de prioriteiten. Voor zijn leden vergemakkelijkt de Cluster Eco-Construction het delen van vaardigheden, het uitwisselen van ervaringen en het verwerven van nieuwe kennis.

Wat zijn jullie BLK-acties?

De organisatie van evenementen, conferenties, publicatie van referentiedocumenten en/of video’s dragen bij tot de bewustwording van de doelgroepen en tot een beter begrip over hoe en waarom een goede luchtkwaliteit binnenshuis dient te worden nagestreefd.

Waarom acht u deze acties noodzakelijk?

Het doel is een ecologisch-constructieve aanpak te ontwikkelen door bij bouw- en renovatieprojecten de voorkeur te geven aan biogebaseerde materialen met een lage emissie om zodoende een gezondere leefomgeving mogelijk te maken.

Contact

Cluster Eco-Construction
Eugène Thibautstraat 1C te 5000 Namen
00 32 (0)81 810 310
Info@ecoconstruction.be

De partners van het Interreg project ET’Air in de kijker: Cluster Eco-Construction

Je zou ook interesse kunnen hebben in