De lente staat voor de deur, het mooi weer komt eraan en we voelen nieuwe energie in ons opborrelen… Alles nodigt ons uit de grote “lenteschoonmaak” van onze woning te beginnen.

Met water, detergent (ecologisch natuurlijk!), spons, dweil, veegborstel,… de diepste hoekjes in de kasten, de ruimtes onder de bedden en sofa’s, de binnenkant van de oven en koelkast, de  achterkant van radiatoren, de badkamer,… worden blootgelegd om stof, kalk- of schimmelsporen en vetplekken op te sporen…

Oef, zover zijn we dus. Alles is nu netjes… Onze woning ademt frisheid uit en is klaar om het volgende seizoen het hoofd te bieden.

Maar zijn we er wel zeker van niets over het hoofd te hebben gezien ?

Bij nadere controle kunnen we nog stofdeeltjes en samengeklitte insecten ontdekken in de ventilatieroosters die verse lucht naar de vertrekken voeren (woonkamer, slaapkamers,…), stof dat  de afvoerpijp  voor de vochtige lucht vanuit de badkamer verstopt en de vuile filters van de mechanische dubbele flux filters.  Zouden de ventilatiekanalen, verborgen in muren en plafonds ook niet veel stof, condensatie, bacteriën, schimmels,… bevatten?

De verzorging van het luchtverversingssysteem wordt tijdens het algemeen onderhoud “als goede huisvader” van onze woning vaak over het hoofd gezien. Nochtans vertrouwen we een goede binnenluchtkwaliteit (de lucht die we voornamelijk inademen) ten dele toe aan dat systeem. De taak van het systeem bestaat erin nieuwe lucht in de woning te laten binnenstromen en vocht, samen met onvermijdbare, in de binnenlucht aanwezige verontreinigende stoffen, naar buiten te voeren. Verdienen alle componenten van de installatie daarom niet een regelmatige schoonmaakbeurt?

Bij het lezen van dit artikel zou je geneigd zijn te geloven dat de verantwoordelijkheid voor de  “netheid” van de ventilatie-installatie enkel bij de bewoners van de woning ligt. In werkelijkheid vormen zij in dat verband de laatste schakel van de betrokken actoren.

De andere actoren zijn de bouwprofessionals die tussenkomen tijdens de verschillende stadia van het ventilatieproject (van ontwerp tot gebruik). Bijvoorbeeld, de ontwerper (architect/studiebureau) zal zorgen voor een gemakkelijke toegang tot de groepen/kasten, het netwerk, de filters,… van het systeem zodat reiniging mogelijk is. Op de werf zal de installateur de ventilatiematerialen onderbrengen op een plaats waar het beschermd is tegen vocht en stof en een onderhoudscontract voorstellen aan de bouwheer…

De waakzaamheids- en goede praktijkpunten voor een efficiënte en gezonde ventilatie vind je terug bij de begeleidende tools van de bouwprofessionals. Enkele voorbeelden:

ICHAQAI “Penser QAI dès la phase chantier” (“BLK denken vanaf de werffase”) (Agence Qualité Construction (AQC)): een hulptool bij het nemen van beslissingen en een methodologische gids voor een betere inachtname van de BLK  > http://ichaqai.qualiteconstruction.com/

  • De “Guide d’accompagnement du protocole Promevent”(“ Begeleidende gids van het Promevent protocol”) (ADEME): afbeeldingen en methodologieën die aangepast zijn aan de belemmeringen van het terrein
  • De referentie website voor de ventilatie van gebouwen> www.batiment-ventilation.fr
  • De “ Praktische gids voor de basisventilatiesystemen voor woongebouwenTV 258 (WTCB) > wtcb.be
  • De website bcca.be/fr/cadres-qualite/ventilation stelt een “Ventilatie Kwaliteitskader” voor
  • En natuurlijk ook de website van het ET’Air project > www.etair.eu.

 

Inlichtingen die aan weerszijden van de grens flink “geventileerd” mogen worden!

Haal uw stofdoeken boven!

Je zou ook interesse kunnen hebben in