Binnen het kader van het project werd op 19 en 20 februari 2020 een workshop gehouden voor studenten architectuur en ingenieurs-architecten.

19 februari: sessie 1 (Basismodule ET’Air en bezoek aan voorbeeldlaboratoria en -gebouwen)

Tijdens de eerste dag volgden Belgische en Franse studenten de basisopleiding binnen het kader van het project : De BinnenLuchtKwaliteit  (BLK) in bouw- en renovatieprojecten.

Deze opleiding had tot doel te sensibiliseren en het kader van de BinnenLuchtKwaliteit vast te stellen  (sociaaleconomisch belang, reglementaire aspecten, verontreinigende stoffen en hun bronnen,…).

De opleiding wisselde theoretische presentaties af met praktische oefeningen en was onderverdeeld in 3 delen:

  1. Context en belang van de BLK.
  2. De binnenluchtverontreiniging gezien door de spelers op het terrein.
  3. Een BLK-strategie opbouwen.

Op basis van de theorie konden de studenten samen nadenken over de opzet van een “binnenluchtkwaliteitsstrategie” om de cruciale integratiestadia van de BLK te vinden binnen een bouw- of renovatieproject. Dankzij deze oefening kon men het belang van elk stadium in dit type project inschatten.

Voor het ET’Air project was deze opleiding tevens een mogelijkheid om de sterke en zwakke punten  van de basisopleiding aan het licht te brengen. Ze zal in die zin worden aangepast en verbeterd. Binnenkort beschikbaar op onze website !

De namiddag van deze eerste workshopdag was gewijd aan het bezoek van gebouwen uitgerust met een bijzonder ventilatiesysteem (adiabatische ventilatie). In de laboratoria van de Universiteit Gent  ontmoetten de studenten onderzoekers binnen het domein van ventilatie en luchtdichtheid. De onderzoekers gaven hen uitleg over de aan ventilatie gerelateerde uitgevoerde testen en toonden hun apparatuur. Op het einde van de dag hebben de studenten een uitstap gemaakt in de stad waar dit event plaatsvond; Gent.

20 februari : sessie 2 (Workshop selectie van materialen en opleveringstesten) en sessie 3 (Opleiding Ventilatie)

De tweede dag startte met de voorstelling van een cursus over materialen en BLK door een geassocieerd partner, lesgever aan de Universiteit van Luik. Daarna  volgde een toepassingsoefening door meerdere groepen van Franse en Belgische studenten.

Ze maakten gebruik van de Milieu en Gezondheidsfiches van materialen die de milieu-impact aangeven.

Op basis van deze gegevens konden ze de vereiste ventilatiedebieten bepalen volgens de berekeningsmethoden die tijdens de les werden voorgelegd.

De studenten konden eveneens meerdere technologieën ontdekken die bij de oplevering van een gebouw worden aangewend voor de meting van verontreinigende stoffen en de controle van de luchtdichtheid van de bouwschil (thermische camera, BlowerDoor en infiltrometrietest, Flowfinder en BLK-sensoren). Daarna kregen de studenten een demonstratie van het gebruik van de technologieën (montage van de BlowerDoor op een deurlijst, opmetingen, manipulatie van de thermische camera,… ).

Op het einde van de dag woonden de studenten een les over ventilatie bij: de basisprincipes van ventilatie en begrippen van het ventilatiesysteem voor de residentiële sector.

De lesinhoud en het testen van de leermethodes, samen met de evaluatie door de studenten die zich voor deze workshopsessies hadden ingeschreven, vormen een bijdrage tot de opbouw van de basismodule die zich richt tot studenten architectuur en ingenieurs in de bouwsector.

Terugblik op de workshop voor studenten: “De BLK (BinnenLuchtKwaliteit) beheren gedurende alle stadia van een bouw- en renovatieproject – 19.02.2020 & 20.02.2020

Je zou ook interesse kunnen hebben in