Een slechte binnenluchtkwaliteit heeft impact op de gezondheid en comfort van de gebruikers. Al vanaf het ontwerp is het daarom belangrijk om aandacht te besteden aan de materiaalkeuze. Daarom organiseerde de Vlaamse Confederatie Bouw, met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en in het kader van het ET’Air project, een online infosessie over binnenluchtkwaliteit en materialen.

In een eerste presentatie geeft Marianne Stranger (VITO) ons een helder inzicht in wat VOS precies zijnen wat zijn dan de gevolgen voor onze gezondheid van de aanwezigheid hiervan in ons binnenklimaat? Hoe meten we die VOS in de lucht en waar kunnen deze stoffen zoal vandaan komen? Op al deze vragen krijgen we van Marianne een duidelijk antwoord.

De tweede presentatie wordt verzorgd door Tom Haerinck (WTCB) die verder ingaat op ons onderwerp met een overzicht van de bronmaterialen. Hoe moeten de emmissie waarden van bouwmaterialen beoordeeld worden en welke veiligheids- en kwaliteitslabels worden gebruikt in België en in onze buurlanden.

Als derde spreker toont Maarten Van der Linden ( Bast architecten) een mooie realisatie van een kinderkribbe. In dit project is bijzonder aandacht besteedt aan het gebruik van bouwmaterialen die een lage uitstoot van vluchtige organische stoffen geven.
Van bij de keuze van de ruwbouwmaterialen tot afwerking en de eerste uitrusting van deze kinderkribbe werd grondig nagedacht over dit onderwerp.

Finaal krijgen we Pedro Pattyn ( Pattyn Albert en Cie) enkele mooie voorbeelden van projecten waar industriele schilderwerken werden uitgevoerd en met welke verfprodukten er kan gewerkt worden als je wil rekening houden, met een lage uitstoot van deze afwerkingsprodukten. Op het einde van de presentatie werd er een bruggetje gelegd naar luchtzuiverende afwerkingsmaterialen,… Stof voor een volgend webinar.

Het webinar kan nog steeds herbekeken worden via de volgende link :

https://youtu.be/vjA1TlTvF0I

VCB-webinar op 3 december over de invloed van materiaalgebruik

Je zou ook interesse kunnen hebben in