Wie bent u?

CD2E (Centre de Développement des Eco-entreprises), gevestigd in Loos-en-Gohelle (62), Lille (59) en Amiens (80), heeft tot doel de energetische en ecologische transities in de regionale economie van de Hauts-de-France en daarbuiten te vergemakkelijken.
Sinds 2002 ondersteunt en adviseert onze vereniging bedrijven en regio’s in de sectoren van duurzaam bouwen, gedecentraliseerde hernieuwbare energie en circulaire economie, en leidt hen daarin op.
CD2E heeft in deze 3 domeinen engineering, technische expertise en knowhow verworven, de pijlers van de Derde Industriële Revolutie REV3.

Duurzaam bouwen: Hoogwaardige bouw- en renovatiewerkzaamheden intensifiëren
Hernieuwbare energieën: De pijler van zonne-energie ontwikkelen
Circulaire Economie: Het verbruik van grondstoffen verminderen
Duurzame overheidsaankopen: Bij publieke aankopen rekening houden met duurzame ontwikkeling

VIER ACTIEPIJLERS

→Kenniscentrum : productie van gegevens (studies, experimenten, enz.) en verspreiding van kennis naar bedrijven, gemeenschappen en regio’s. Professionele groeperingen stimuleren.
→Begeleidende hulpmiddelen op maat voor professionals: strategisch advies en technische expertise, verbetering van vaardigheden via workshops, trainingen, bezoeken van demonstranten, lezingen.
→Dynamiek op vlak van regionale, nationale en internationale evenementen: congressen, vergaderingen, ontmoetingen, fora, technische dagen…
→Ondersteuning bij het innoveren en structureren van opkomende sectoren: animatie met innovatieve systemen, ondersteuning tijdens de ontplooiing van nieuwe economische sectoren, koppeling van vraag en aanbod.
In 2018 heeft CD2E 342 structuren in Hauts-de-France begeleid in hun projecten, waaronder 189 bedrijven, 84 organisaties en 55 lokale overheden!

Wat zijn uw acties op vlak van BLK?

CD2E is sinds oktober 2017 partner in het Interreg ET’Air project “Grensoverschrijdende economie en binnenluchtkwaliteit”. Samen met de andere projectpartners ontwikkelt zij een grensoverschrijdend opleidingsaanbod voor (toekomstige) professionals in de bouwsector rond het thema van de binnenluchtkwaliteit. CD2E werkt met name aan de ontwikkeling van beroepsmodules en de organisatie van technische bijeenkomsten in Hauts-de-France.
CD2E beschikt sinds enkele jaren over een onderzoeker voor het instrument REX Bâtiments Performants [ “REX Performante Gebouwen” ], in samenwerking met Agence Qualité Construction [Agentschap voor de Bouwkwaliteit]. Voor de campagne 2019-2021 werkt CD2E aan het thema simple flux ventilatie. Men voert bezoeken uit op het terrein om goede praktijken en mogelijke verbeteringen te belichten, met het oog op het behoud van een goede binnenluchtkwaliteit in de gebouwen.

Waarom achtte u deze acties noodzakelijk?

We brengen meer dan 80% van onze tijd door in afgesloten ruimten en de lucht die we inademen is niet altijd van goede kwaliteit omdat we worden blootgesteld aan meerdere vervuilende stoffen.
De gevolgen zijn meervoudig: ze variëren van gewoon ongemak (oogirritaties, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid…) tot veel ernstigere aandoeningen: allergieën, astma, kanker, dodelijke of invaliderende vergiftiging…
In Frankrijk worden de kosten van slechte binnenluchtkwaliteit geschat op 19 miljard euro per jaar.
Daarom wilde CD2E haar expertise inbrengen in het ET’Air project, om zo het bewustzijn te vergroten en professionals in dit thema op te leiden.

Contact

Juliette Dumas
Adviseur Duurzame Bouw en Binnenluchtkwaliteit
Basis van 11/19, rue de Bourgogne
62750 Loos-en-Gohelle
Tel: +33 6 89 22 55 15
Mail: j.dumas@cd2e.com
www.cd2e.com

Interreg ET’Air projectpartners in de schijnwerpers : CD2E

Je zou ook interesse kunnen hebben in