De Webinar “Koolstofmonoxide – Preventie intoxicatie ” vond plaats op 1 december 2020. Deze Webinar bracht zo’n 50 professionals uit de bouw- en renovatiesector samen. Dit evenement werd mede georganiseerd door APPA en CD2E in het kader van het ET’Air project en gemodereerd door Juliette DUMAS (CD2E).

Context en statistische gegevens over CO-vergiftiging in de regio Hauts-de-France – ARS – Judith TRIQUET, hoofd Milieugezondheidsdienst van le Nord

Na de belangrijkste principes van koolmonoxide te hebben herhaald (definitie, voorwaarden voor CO-productie, gevolgen voor de gezondheid…), stelde het ARS de specifieke context van de regio Hauts-de-France voor, een regio die bijzonder gevoelig is voor problemen op vlak van koolmonoxidevergiftiging. Tijdens het stookseizoen 2019 – 2020 waren er in de regio : 91 plaatsen van intoxicatie ; 306 slachtoffers, waarvan ongeveer 20 doorverwezen naar een decompressiekamer.
Tot slot werden verschillende middelen ter voorkoming van intoxicatie voorgesteld, samen met de te nemen acties in geval van vergiftiging. De website www.intoxco-hautsdefrance.fr werd opgezet om het algemeen publiek bewust te maken van deze risico’s.

U vindt deze presentatie in het Frans hier:
Context en statistische gegevens over CO-vergiftiging in de regio Hauts-de-France – ARS

En de video (in het Frans):

 

Regelgevend kader en beste praktijken – het geval van gastoestellen in woningen – GRDF – Marc BERGER, deskundige op vlak van Regelgeving en Veiligheid Aval Gaz

GRDF stelde het Frans regelgevend kader voor, van toepassing op gastoestellen geïnstalleerd in bewoonbare volumes. De vereisten qua toevoer van verbrandingslucht en afvoer van verbrandingsproducten voor de verschillende soorten toestellen werden herhaald: toestellen van het type A (voorbeeld: gaskachel), toestellen van het type B (voorbeeld: verwarmingsketel met natuurlijke luchtafvoer) of toestellen van het type C (voorbeeld: verwarmingsketel met luchtdicht verbrandingssysteem).
GRDF verwees ook naar :
De vereisten op vlak van ventilatie (decreet van 24 maart 1982 zoals gewijzigd en het DTU 68-3).
Het decreet van 23 februari 2018 tot vaststelling van de regels die van toepassing zijn op de verschillende soorten gastoestellen.
Het decreet van 23 februari 2018 heeft een bijzondere opzet: het bestaat uit een regelgevende tekst met de essentiële vereisten en 5 goedgekeurde gidsen met technische oplossingen. Één van deze gidsen gaat specifiek over de evacuatie van verbrandingsproducten, waaronder de 3Cep-systemen.

U vindt deze presentatie in het Frans hier:
Regelgevend kader en beste praktijken – het geval van gastoestellen in woningen – GRDF

En de video (in het Frans):

Waakzaamheidspunten bij renovatiewerkzaamheden – APPA – Laurent BONNIERE, Projectmanager

Bij de uitvoering van renovatiewerkzaamheden is het noodzakelijk rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid in de woonruimte van toestellen met een verbrandingscircuit .
Bij de uitvoering van deze werken moet men :
voldoende toevoer van verbrandingslucht bewaren;
een goede afvoer van de verbrandingsproducten bewaren ;
voorzieningen plaatsen die compatibel zijn met het toestel met verbrandingscircuit.
Tijdens deze presentatie ging APPA dieper in op deze drie punten en herhaalde de specifieke vereisten in verschillende situaties.

U vindt deze presentatie in het Frans hier:
Waakzaamheidspunten bij renovatiewerkzaamheden – APPA

En de video (in het Frans):

Feedback van het terrein – Logista Hometech – Freddy BOETE, Technisch Directeur

Met 1.200.000 interventies per jaar en 400.000 woningen in dagelijks beheer, schetste het onderhoudsbedrijf LOGISTA HOMETECH enkele op het terrein waargenomen gevallen. In de voorgestelde gevallen was er een risico op CO-vergiftiging.
Deze risicovolle situaties stelden zich in verschillende contexten:
Tussenkomst van de huurders (afdichting van luchtinlaat, toevoeging van een veranda zonder rekening te houden met de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van verbrandingsproducten van het verbrandingstoestel, toevoeging van apparatuur die niet compatibel is met het verwarmingstoestel…).
Renovatiewerken die geen rekening houden met de aanwezigheid van toestellen met een verbrandingscircuit (VMC simple flux en een niet-compatibel toestel…).
Foute procedure bij in gebruikname.

U vindt deze presentatie in het Frans hier:
Feedback van het terrein – Logista Hometech

En de video (in het Frans):

Webinar Preventie CO-intoxicatie van 1 december 2020

Je zou ook interesse kunnen hebben in