Het rapport “Double flux-ventilatie bij renovatie – 12 instructies” maakt deel uit van het instrument REX Bâtiments Performants [Rex Performante Gebouwen]. REX BP bestaat uit de identificatie van mogelijke nieuwe risico’s en het gebruik van de feedback gevormd op basis van in situ audits bij efficiënte gebouwen (energiezuinige, passieve gebouwen…) van thema’s zoals de bouwschil (ondoorzichtige en beglaasde wanden), verwarming en koeling, sanitair warm water… en ventilatie.

https://www.dispositif-rexbp.com/index.php/

In het rapport Double flux-ventilatie leggen de auteurs (AQC, VAD en CD2E) de aandachtspunten vast waarmee rekening moet worden gehouden bij de renovatie of de bouw van een ventilatie-installatie in een bestaand gebouw, om de BLK prestatiedoelstellingen te bereiken.

De 12 lessen zijn:

 1. De luchtinlaat uit de buurt van alle bronnen van vervuiling houden.
 2. Ventilatiekanalen buiten de verwarmde ruimte beperken en isoleren.
 3. Ventilatiedebieten tijdens de ontwerpfase voorzien in functie van de uiteindelijke bezetting.
 4. Zorgen voor een goede luchtverspreiding.
 5. Het ventilatiesysteem op basis van het CO2-niveau meten en controleren.
 6. Voorzien in de afvoer van condensaat.
 7. Een gemakkelijke toegang tot de wartewisselaar voorzien.
 8. Monitoring voorzien over de staat van de filters.
 9. De doelstellingen inzake akoestische prestaties bepalen en bereiken.
 10. De luchtafvoer en de inlaat van verse lucht zo plaatsen dat reflux onmogelijk is.
 11. Waken over een zorgvuldige uitvoering van de volledige installatie.
 12. De ventilatiekanalen en afvoermonden tijdens de bouwfase afschermen.

Elke les wordt als volgt voorgesteld:

 • vaststelling: beschrijving van de gebrekkige kwaliteit waargenomen tijdens een audit ;
 • belangrijkste effecten: identificatie van de verschillende mogelijke storingen bij het vastgestelde gebrek ? ;
 • oorsprong: zowel in de ontwerpfase, in de bouwfase als tijdens het gebruik van het gebouw, wat is de oorzaak van het gebrek ? ;
 • corrigerende oplossingen: er worden één of meerdere oplossingen voorgesteld. Deze laten toe de hinder te beperken of waar mogelijk, de installatie conform te maken ;
 • goede praktijken: een herinnering aan de regels van de kunst ;
 • afbeeldingen ter illustratie van de slechte praktijken ter plaatse waargenomen, en van de goede praktijken ;
 • referentieteksten: technische documentatie (Bouwverordeningen, Normen, Document Rage Règles de l’Art Grenelle Environnement…) met betrekking tot elk punt.

Raadpleeg het rapport en de replay van de presentatie via videoconferentie:

https://www.dispositif-rexbp.com/sites/default/files/2021-03/aqc_rapportprofeel_ventilation_doubleflux.pdf

Replay:

https://www.youtube.com/watch?v=R-RFxqYBVjE

Aarzel niet de andere AQC-hulpbronnen met betrekking tot BLK te raadplegen, in het bijzonder:

AQC-rapport – Double flux-ventilatiesysteem bij renovatie, 12 instructies

Je zou ook interesse kunnen hebben in