Goede luchtkwaliteit is van groot belang voor onze gezondheid.

Ondanks de nieuwe regelgeving (toevoegen van de fiches Milieu en Gezondheid over bouwproducten en verplichting om de luchtkwaliteit te controleren in publieke gebouwen), blijven de bouwprofessionals worstelen met dit onderwerp bij gebrek aan praktische kennis.

Om de gezondheid centraal te stellen binnen de bouw, heeft  ADEME de managementmethode ECRAINS® uitgewerkt. Het betreft de binnenluchtkwaliteit in gebouwen en focust op de ervaring op het terrein.

ECRAINS® is bedoeld om de gezondheid binnen de gebouwen preventief te benaderen. Ze beoogt de duurzame beperking van verontreinigende stoffen aan de bron en de bestendiging van de luchtkwaliteit in het binnenklimaat.

Deze aanpak richt zich tot de voornaamste actoren in het bouwproces en richt zich op zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten van residentiële gebouwen (ééngezinswoningen en meergezinswoningen), alsook niet-residentiële gebouwen (tertiaire gebouwen en onderwijsinstellingen).

De aanpak beantwoordt aan twee hoofddoelstellingen:

  • De kwaliteit van de projecten verbeteren door een werkkader voor te stellen waar elk onderdeel geoptimaliseerd wordt.
  • De competenties van de professionals versterken door een begeleiding van de actoren en specifieke hulpmiddelen voor te stellen het leerproces faciliteren.

ECRAINS® overkoepelt alle stadia van een project, van de diagnosestelling die aan de programmatiefase voorafgaat tot aan de oplevering van het werk. De methode behandelt cruciale stadia verbonden aan contracten voor bouwwerkzaamheden en diensten.  Bij elk van de stadia houdt de aanpak rekening met de veelzijdigheid van de spelers en situaties en ziet ze toe op de goede samenwerking tussen de verschillende vakmensen.

De methode bestaat uit twee types indicatoren:

  • De onvermijdelijke indicatoren zijn deze die verplicht zijn omdat ze deel uit maken van de methodologie of van de regelgeving.
  • De essentiële indicatoren 70% van deze indicatoren moeten bereikt worden ter validatie.

Tijdens het laatste stadium van de ECRAINS® aanpak worden twee metingen van de verontreinigende stoffen uitgevoerd. De eerste bij de oplevering van het gebouw en de tweede tijdens de eerste winter van de ingebruikname van het gebouw.

De lijst met de gemeten verontreinigende stoffen zal afhangen van het moment van de meting (bij de oplevering of tijdens de gebruiksperiode), evenals van de eigenschappen van het gebouw, de gebruikte materialen of het van de technische, type uitrusting (toestel met verbrandingscircuit bijvoorbeeld),…).

Voor meer info : http://www.ville-amenagementdurable.org/IMG/pdf/brochure_ecrains_bd.pdf

ECRAINS®: Gezondheid centraal stellen binnen de bouw

Je zou ook interesse kunnen hebben in