Het Nationaal Instituut voor Toegepaste Wetenschappen Hauts-de-France en het team Burgerlijke, Bouwkundige en Stedenbouwkundige Ingenieurswetenschappen in een paar lijnen…

Wie bent u?

Het Nationaal Instituut voor Toegepaste Wetenschappen Hauts-de-France is in januari 2020 ontstaan uit de fusie van drie UPHF-onderdelen: het Institut des sciences et techniques van Valenciennes (ISTV) Valenciennes [Instituut voor Wetenschap en Techniek], de Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs en Informatique, Automatique, Mécanique, Energie et Electronique (ENSIAME) [Nationale hogeschool voor Ingenieurs in Informatica, Automatisering, Mechanica, Energie en Elektronica] en de Faculté des Sciences et Métiers du Sport (FSMS) [Faculteit Sportwetenschappen en Beroepen].

Het instituut heeft de volgende doelstellingen :

– instaan voor de opleiding van ingenieurs, studenten codelivered master en doctoraten ;

– actief deelnemen aan wetenschappelijk en technologisch onderzoek ;

– de permanente opleiding voor ingenieurs verzorgen en de wetenschappelijke cultuur verspreiden ;

– bijdragen tot de prestaties van de Franse economie via de opleiding van innoverende kaderleden.

De INSA Hauts-de-France betekent ook :

– technologische platformen van hoog niveau: experimentencentrum voor duurzaam bouwen, mobiele/samenwerkende robotica, virtual reality, augmented reality, geautomatiseerde productiesystemen ;

– een internationale technologische pool voor duurzame mobiliteit en vervoer met een experimenteel demonstratieparcours voor intelligente transportsystemen ;

– een groene campus van 45 hectare met talrijke sportfaciliteiten en een wellness-parcours van 7 km.

Binnen het Instituut en zijn afdeling Mechanica is het team Civiele, Bouwkundige en Stedenbouwkundige Ingenieurswetenschappen (GCAU) betrokken bij het ET‘Air-project. Het team organiseert al dertig jaar vernieuwende beroepsopleidingen voor de bouwsector die voortdurend aanwerft. De mogelijkheden, van hoger opgeleide technici tot ingenieurs, zijn talrijk omdat zij de hele bouwsector betreffen :

– in de ondernemingen voor bouw en openbare werken ;

– in het projectbeheer bij de opdrachtgever ;

– in het projectbeheer bij ontwerpers en verantwoordelijken van technische studie.

 

Meer recentelijk, in 2017, creëerde het GCAU-team de eerste masteropleiding van 2 jaar in digitale en collaboratieve engineering voor de bouw BIM (Building Information Modeling) . Sinds de start levert de opleiding aan de sector bouw en openbare werken 25 tot 30 jonge afgestudeerden met het diploma BIM Manager Junior, na een 2-jarige cursus via het systeem van deeltijds leren en werken. Zij worden aangeworven door instellingen die deel willen uitmaken van de digitale revolutie in de civiele bouwkunde.

In partnerschap met de faculteit Architectuur en Stedenbouw van Bergen vervolledigt de richting Burgerlijk Ingenieur haar opleidingsaanbod met de start in 2020 van een opleiding Burgerlijk Ingenieur en Constructie, met de bedoeling bedrijfsleider op te leiden die kennis hebben van inzetbare digitale technologieën tijdens de verschillende levensfases van het gebouwde product, met een globale visie op de bouwactiviteit en de beroepen die er deel van uitmaken. De specifieke kenmerken van de voorgestelde cursus zijn de openstelling voor architectuur en de opleiding in collaboratieve werkmethoden via het digitale model.

 

Wat zijn uw actiepunten op vlak van BLK?

Het GCAU-team begeleidt ondernemingen op verschillende vlakken die te maken hebben met de luchtkwaliteit, tot voor kort beschouwd als één aspect naast andere, zonder diepgaander te bestuderen. De BLK wordt nu in verschillende fasen van het bouwproces aangepakt. Er wordt rekening mee gehouden :

– tijdens het ontwerp en de dimensionering via de modules Sensibilisering bij het architecturaal ontwerp, Technische en thermische regelgeving van gebouwen ;

– tijdens de diagnose van bestaande installaties via de modules Diagnose en Kwaliteitscontrole ;

– tijdens de bouw via de module Technische percelen ;

– zeer vroeg in het proces en tijdens de exploitatie via de modules Gebruikscomfort en Ergonomie.

 

Waarom achtte u deze acties noodzakelijk?

Bij diepgaandere studie van het onderwerp van BLK bleek het relevant aan de bedrijven een aanbod te bieden voor de beheersing van de volgende vaardigheden :

  1. In een bestaande woning :

– een diagnose (metingen) kunnen stellen van de verschillende aanwezige verontreinigende stoffen (kennis van de impact van verontreinigende stoffen op de gezondheid en van de geldende voorschriften) ;

– oplossingen kunnen voorstellen om de impact van aanwezige verontreinigende stoffen te verminderen ;

– een renovatie kunnen voorstellen zonder verontreinigende stoffen (kennis van niet-emitterende materialen, ad hoc ventilatie).

  1. In een te bouwen woning :

– de bronnen van luchtverontreiniging kunnen beperken vanaf de ontwerpfase ;

– de woning kunnen afdichten (meting via infiltrometrie).

Het GCAU-team heeft trouwens verschillende projecten uitgevoerd, zoals het SAPERLO-project, met de bedoeling instrumenten te ontwikkelen ter ondersteuning van besluitvormingen bij projecteigenaars en/of projectmanagers. De werkzaamheden van het team zijn gebaseerd op de EBAHIE-methode (Ecoute des Besoins et Attentes et leur Hierarchisation) [Luisteren naar behoeften en verwachtingen en hun prioritering]. Als stedenbouwkundige specialisten kunnen haar leden de professionele partners (ondernemingen en/of gemeenschappen) dus begeleiden tijdens alle fasen van een project :

– in een eerste stadium, om de diagnose-instrumenten te helpen uitwerken met inachtneming van de verwachtingen van de bewoners; deze instrumenten worden gebruikt om de toestand (en de perceptie van deze toestand bij de gebruikers) en dus de graad van luchtkwaliteit van de woningen in te schatten ;

– in een later stadium, om evaluatie-instrumenten te formaliseren om de resultaten en gevolgen van de genomen beslissingen, en ook om feedback te krijgen over de tevredenheid van de gebruikers. De retrospectieve analyse van de genomen beslissingen kan worden beschouwd als een factor van kwaliteitsgarantie, in de optie van een permanente kwaliteitscontrole van de binnenlucht.

 

Contacten

Hafida BOULEKBACHE en Eric HENRY

INSA Hauts-de-France

Afdeling Mechanica, Team Civiele Bouwkunde, Bouwkunde en Stendenbouwkunde

Campus Mont Houy

59300 Valenciennes

hafida.boulekbache@uphf.fr

eric.henry@uphf.fr

Interreg ET’Air projectpartners in de schijnwerpers: Institut National des Sciences Appliquées Hauts-de-France

Je zou ook interesse kunnen hebben in