Gezondheid van kinderen: gevolgen van luchtverontreiniging binnenshuis, fysieke- en comfort parameters

Deze Europese studie behandelt de gezondheidseffecten van verschillende vervuilende stoffen in de binnenlucht en analyseert de invloed van verschillende fysieke- en comfort parameters. Het artikel benadrukt de voordelen van ventilatie bij de beheersing van de gezondheidseffecten van vervuilende stoffen bij kinderen.

Filtratieprestaties van ventilatiesystemen in reële omstandigheden in stedelijke omgevingen

De studie uitgevoerd door het WTCB geeft details over de prestaties in reële omstandigheden van luchtfilters van ventilatiesystemen in stedelijke omgevingen en hun evolutie in de tijd. Deze studie laat toe de rol van de ventilatie en haar filtratie bij de verspreiding van verontreinigende stoffen uit de buitenlucht in de woonzone beter te begrijpen.

Milieuvriendelijke materialen én de beperking van de impact op milieu en gezondheid

Deze studie wijst op het belang van de keuze voor materialen uit biocomposiet eerder dan conventionele materialen, vanuit het oogpunt milieu en gezondheid.

Meercriteria-evaluatie van milieuvriendelijke isolatiematerialen

Deze studie beoordeelt isolatiematerialen aan de hand van verschillende criteria, waaronder hun toxiciteit. Ze geeft de voordelen aan van het gebruik van gerecycleerde en natuurlijke isolatiematerialen op vlak van gezondheid en milieu, en kan professionals dus helpen in de oriëntatie van hun keuze.

De Interreg ET’Air projectpartners in de schijnwerpers!

ET’Air is een grensoverschrijdend project dat 23 Waalse, Vlaamse en Franse partners verenigt rond dezelfde doelstelling: binnenluchtkwaliteit in bouw-en renovatieprojecten aan beide zijden van de grens. Wie zijn ze? Wat zijn onze activiteiten en acties? Om dit toe te lichten, zal elk nummer van ons “Q-AIR NEWS” telkens één van de projectpartners in de schijnwerpers zetten. In deze nieuwsbrief stelt een partneroperator, de Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA) [Vereniging voor de Preventie van Luchtverontreiniging] zich voor. Sinds 1962 erkend als openbaar nutsbedrijf, ijvert deze vereniging voor een individuele en collectieve bewustwording en de controle van problemen met betrekking tot de luchtkwaliteit.

Webinars: de digitale vorm van samen leren!

Sinds velen onder ons hun professionele bezigheden uitoefenen vanuit de eigen woning hebben webinars definitief hun intrede gemaakt in onze werkomgeving. Ieder van u heeft zeker al de kans gehad om verschillende tools uit te testen en om de technische aspecten van dit communicatiemiddel te verkennen. Ook binnen de activiteiten van ET’Air hebben we de gelegenheid gehad om enkele interessante webinars te volgen.

Materialen met lage emissie & BLK in residentiële gebouwen: welke kosten voor welke voordelen?

Onderzoekers evalueerden de kosten-batenverhouding van twee verschillende scenario’s: het gebruik van laag emitterende materialen of het gebruik van meer verontreinigende materialen en de plaatsing van een geschikt ventilatiesysteem. Volgens hun analyses zouden de initiële kosten van laag emitterende materialen worden gecompenseerd door de energiebesparingen als gevolg van de vermindering van de vereiste luchtverversingsgraad. Deze bevinding moet echter worden genuanceerd volgens de klimatologische omstandigheden die een hogere luchtverversing kunnen vereisen om thermisch comfort te garanderen.

Criteria voor de beoordeling van de kwaliteit van het binnenklimaat in energiezuinige gebouwen: kantoren en hotels

De auteurs bestuderen de beoordelingscriteria van 40 attesten voor energiezuinige gebouwen.