Webinar ventilatie en binnenluchtkwaliteit 22.10.2020

In het kader van het Interreg ET’Air-project – Grensoverschrijdende economie & binnenluchtkwaliteit, organiseert de VCB een live webinar over ventilatie en binnenluchtkwaliteit. Slecht geventileerde ruimtes kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Deelname aan dit webinar is gratis. Klik bij interesse door naar dit artikel om u in te schrijven via via de link.

VENTIL’acteurs – Resultaten van de tweede enquête en vaststelling van de prioritaire acties

Het project VENTIL’acteurs, onder leiding van CEREMA, heeft als doel de professionals uit de bouwsector te mobiliseren om de kwaliteit van de ventilatie in woningen te verbeteren. Het eerste onderzoek, uitgevoerd in 2018, identificeerde drie doorslaggevende factoren om dit te bereiken. De tweede enquête, die begin 2020 van start ging, had tot doel deze drie factoren nader toe te lichten en prioritaire acties vast te stellen. De resultaten zijn nu beschikbaar.

Recyclage van binnenlucht is uit den boze bij covid-19

Het Covid-19 virus verspreidt zich via micro-druppels die besmette personen uitademen. Verkoelingsventilatoren die we bij hitte graag gebruiken en globale ventilatie-installaties kunnen in heel wat gevallen en bij onaangepast gebruik die micro-druppels juist sneller over een volledige ruimte verspreiden. De recyclage van binnenlucht is uit den boze. Systematisch verluchten met buitenlucht is het devies.

De partners van het Interreg project ET’Air in de kijker: Cluster Eco-Construction

ET’Air is een grensoverschrijdend project dat 23 Waalse, Vlaamse en Franse partners verenigt rond dezelfde doelstelling: binnenluchtkwaliteit in bouw-/renovatieprojecten aan beide zijden van de grens.
Wie zijn ze? Wat zijn hun bedrijfsactiviteiten en actiepunten? Om dit verder toe te lichten zal er in elk nummer van onze “Q-AIR NEWS” één van de projectpartners voorgesteld worden .
In deze Newsletter staat Cluster Eco-Construction in de schijnwerpers: Cluster Eco-Construction is een netwerk van bedrijven, gevestigd in het Waalse Gewest.

De Interreg ET’Air projectpartners in de schijnwerpers!

ET’Air is een grensoverschrijdend project dat 23 Waalse, Vlaamse en Franse partners verenigt rond dezelfde doelstelling: binnenluchtkwaliteit in bouw-en renovatieprojecten aan beide zijden van de grens. Wie zijn ze? Wat zijn onze activiteiten en acties? Om dit toe te lichten, zal elk nummer van ons “Q-AIR NEWS” telkens één van de projectpartners in de schijnwerpers zetten. In deze nieuwsbrief stelt een partneroperator, de Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA) [Vereniging voor de Preventie van Luchtverontreiniging] zich voor. Sinds 1962 erkend als openbaar nutsbedrijf, ijvert deze vereniging voor een individuele en collectieve bewustwording en de controle van problemen met betrekking tot de luchtkwaliteit.