Extra middelen zijn te vinden op de Franse versie van de site

 

Normen-Antenne Indoor Air Quality (NA IAQ)

De Normen-Antenne Indoor Air Quality (NA IAQ), opgericht door het WTCB met steun van de Federale Overheidsdienst Economie, verspreidt informatie over normalisatie en reglementering met betrekking tot de binnenluchtkwaliteit, aan Belgische bouwbedrijven, fabrikanten van bouwmaterialen, studiebureaus en architecten.

Read More

Vlaams parlement debatteert over binnenluchtkwaliteit

Op 23 april organiseerde de verenigde commissie Welzijn en Energie van het Vlaams parlement een hoorzitting over het versterken van de investeringen in ventilatie. Twee van onze partners in het ET’Air project werden gevraagd om hierover een deskundige toelichting te geven : Marianne Stranger van VITO en Jelle Laverge van UGent ?

Read More

Belang van CO₂ monitoring van de binnenlucht – Interview met Bertrand Waucquez, burgemeester van de gemeente Kraainem.

In de aanvangsfase van de Covid pandemie beslist de burgemeester van de gemeente Kraainem aan de uitbaters van publiek toegankelijke gebouwen een CO² monitor te verdelen. Op deze manier kon het meten van het CO² gehalte in de binnenlucht een indicatie geven van de vervuilingsgraad en zo de uitbaters sensibiliseren tot de noodzaak aan extra ventilatie.

Read More

Webinar VCB Binnenluchtkwaliteit en materialen

Een slechte binnenluchtkwaliteit heeft impact op de gezondheid en comfort van de gebruikers. Al vanaf het ontwerp is het daarom belangrijk om aandacht te besteden aan de materiaalkeuze. Daarom organiseert de Vlaamse Confederatie Bouw op 3 december, met steun van

Read More

Webinar ventilatie en binnenluchtkwaliteit 22.10.2020

In het kader van het Interreg ET’Air-project - Grensoverschrijdende economie & binnenluchtkwaliteit, organiseert de VCB een live webinar over ventilatie en binnenluchtkwaliteit. Slecht geventileerde ruimtes kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Deelname aan dit webinar is gratis. Klik bij interesse door naar dit artikel om u in te schrijven via via de link.

Read More

Controle van de ventilatie-installaties

Deze zomer heeft Frankrijk het principe van de verplichte controle van ventilatie-installaties in nieuwe gebouwen gevalideerd. Dit verificatiebeginsel zal worden toegepast in het kader van de milieuverordening 2020 en zal betrekking hebben op de oplevering van nieuwe woongebouwen.

Read More

VENTIL’acteurs – Resultaten van de tweede enquête en vaststelling van de prioritaire acties

Het project VENTIL'acteurs, onder leiding van CEREMA, heeft als doel de professionals uit de bouwsector te mobiliseren om de kwaliteit van de ventilatie in woningen te verbeteren. Het eerste onderzoek, uitgevoerd in 2018, identificeerde drie doorslaggevende factoren om dit te bereiken. De tweede enquête, die begin 2020 van start ging, had tot doel deze drie factoren nader toe te lichten en prioritaire acties vast te stellen. De resultaten zijn nu beschikbaar.

Read More

Recyclage van binnenlucht is uit den boze bij covid-19

Het Covid-19 virus verspreidt zich via micro-druppels die besmette personen uitademen. Verkoelingsventilatoren die we bij hitte graag gebruiken en globale ventilatie-installaties kunnen in heel wat gevallen en bij onaangepast gebruik die micro-druppels juist sneller over een volledige ruimte verspreiden. De recyclage van binnenlucht is uit den boze. Systematisch verluchten met buitenlucht is het devies.

Read More

De partners van het Interreg project ET’Air in de kijker: Cluster Eco-Construction

ET'Air is een grensoverschrijdend project dat 23 Waalse, Vlaamse en Franse partners verenigt rond dezelfde doelstelling: binnenluchtkwaliteit in bouw-/renovatieprojecten aan beide zijden van de grens. Wie zijn ze? Wat zijn hun bedrijfsactiviteiten en actiepunten? Om dit verder toe te lichten zal er in elk nummer van onze "Q-AIR NEWS" één van de projectpartners voorgesteld worden . In deze Newsletter staat Cluster Eco-Construction in de schijnwerpers: Cluster Eco-Construction is een netwerk van bedrijven, gevestigd in het Waalse Gewest.

Read More

De Interreg ET’Air projectpartners in de schijnwerpers!

ET'Air is een grensoverschrijdend project dat 23 Waalse, Vlaamse en Franse partners verenigt rond dezelfde doelstelling: binnenluchtkwaliteit in bouw-en renovatieprojecten aan beide zijden van de grens. Wie zijn ze? Wat zijn onze activiteiten en acties? Om dit toe te lichten, zal elk nummer van ons "Q-AIR NEWS" telkens één van de projectpartners in de schijnwerpers zetten. In deze nieuwsbrief stelt een partneroperator, de Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA) [Vereniging voor de Preventie van Luchtverontreiniging] zich voor. Sinds 1962 erkend als openbaar nutsbedrijf, ijvert deze vereniging voor een individuele en collectieve bewustwording en de controle van problemen met betrekking tot de luchtkwaliteit.

Read More

Webinars: de digitale vorm van samen leren!

Sinds velen onder ons hun professionele bezigheden uitoefenen vanuit de eigen woning hebben webinars definitief hun intrede gemaakt in onze werkomgeving. Ieder van u heeft zeker al de kans gehad om verschillende tools uit te testen en om de technische aspecten van dit communicatiemiddel te verkennen. Ook binnen de activiteiten van ET’Air hebben we de gelegenheid gehad om enkele interessante webinars te volgen.

Read More

Haal uw stofdoeken boven!

De verzorging van het luchtverversingssysteem wordt tijdens de lenteschoonmaak vaak over het hoofd gezien. Check de begeleidende tools van bouwprofessionals met belangrijke praktijkpunten voor een efficiënte en gezonde ventilatie.

Read More