Blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen in scholen met en zonder gemelde problemen rond binnenluchtkwaliteit

Met de huidige meettechnieken voor verontreinigende stoffen is het vaak moeilijk om de exacte oorzaken van ongemakken verbonden aan de binnenluchtkwaliteit vast te stellen. Deze studie in 6 Finse scholen had tot doel te onderzoeken welke BLK-problemen de meest waarschijnlijke oorzaken van ongemak en klachten voor de bewoners waren.

Beheer van gezondheidsrisico’s in gebouwen: een kwestie van milieuvriendelijke materialen

De juiste keuze van bouwmaterialen is essentieel om zowel de energieprestaties van gebouwen te optimaliseren, als een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen, en zo de gezondheid van de bewoners veilig te stellen.
ET’Air stelt u een synthese voor van het belang van ecologische materialen voor milieu en gezondheid, alsook de Europese werkzaamheden op vlak van regelgeving voor de uitstoot van verontreinigende stoffen door bouwproducten.

Energierenovatie en risico’s verbonden aan de kwaliteit van het binnenmilieu

Uit dit literatuuroverzicht blijkt dat de begrippen gezondheid en comfort nog steeds weinig bestudeerd worden, hoewel de bewijzen ten voordele van de gezondheidseffecten van een energierenovatie zich opstapelen.

Gezondheid van kinderen: gevolgen van luchtverontreiniging binnenshuis, fysieke- en comfort parameters

Deze Europese studie behandelt de gezondheidseffecten van verschillende vervuilende stoffen in de binnenlucht en analyseert de invloed van verschillende fysieke- en comfort parameters. Het artikel benadrukt de voordelen van ventilatie bij de beheersing van de gezondheidseffecten van vervuilende stoffen bij kinderen.

Filtratieprestaties van ventilatiesystemen in reële omstandigheden in stedelijke omgevingen

De studie uitgevoerd door het WTCB geeft details over de prestaties in reële omstandigheden van luchtfilters van ventilatiesystemen in stedelijke omgevingen en hun evolutie in de tijd. Deze studie laat toe de rol van de ventilatie en haar filtratie bij de verspreiding van verontreinigende stoffen uit de buitenlucht in de woonzone beter te begrijpen.

Milieuvriendelijke materialen én de beperking van de impact op milieu en gezondheid

Deze studie wijst op het belang van de keuze voor materialen uit biocomposiet eerder dan conventionele materialen, vanuit het oogpunt milieu en gezondheid.

Meercriteria-evaluatie van milieuvriendelijke isolatiematerialen

Deze studie beoordeelt isolatiematerialen aan de hand van verschillende criteria, waaronder hun toxiciteit. Ze geeft de voordelen aan van het gebruik van gerecycleerde en natuurlijke isolatiematerialen op vlak van gezondheid en milieu, en kan professionals dus helpen in de oriëntatie van hun keuze.